Etiket arşivi: Nüfus Sayımı Soruları

2011 Nüfus Sayımı Sistemi

2011’de yapılması planlanan nüfus sayımı için bu defa yeni bir yöntem denenecek. Posta, internet ve yüz yüze görüşmeler yolu ile yapılacak sayım için çalışmalar önümüzdeki yıl başlıyor.

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), 2011 yılında nüfus ile ilgili başlıca demografik, sosyal ve ekonomik nitelikleri çok detaylı şekilde ortaya koyacak bir nüfus sayımı yapacak.

Hem posta ve internet hem de yüz yüze görüşme yöntemlerinin izleneceği sayım, 1-2 aylık bir alan uygulamasıyla gerçekleştirilecek. Posta, internet ve yüz yüze görüşmeler yoluyla yapılacak sayım ile çekirdek aile büyüklüğünden ısınma ve bina türüne, hatta binanın yapım dönemine kadar pek çok ayrıntılı veri derlenecek.

TÜİK, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Avrupa Birliği İstatistik Ofisi‘nin (EUROSTAT) önerileri ve Avrupa Birliği Nüfus ve Konut Sayımları Yönetmeliği kapsamında, idari kayıt ile tamsayım/örnekleme yöntemini birleştirerek, yani Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) elde edilen tüm değişkenleri yapılacak alan çalışmasıyla elde edilecek değişkenlerle derleyerek nüfus sayımı yapmayı planlıyor.

Edinilen bilgiye göre ADNKS, Avrupa Birliği Nüfus ve Konut Sayımları Yönetmeliği’nde yer alan, işyerinin bulunduğu yerleşim yeri, güncel faaliyet durumu, yapılan iş, faaliyet kolu, işteki durum, yurtdışında ikamet etme durumu ve gelinen yıl, bir önceki daimi ikametgah yeri ve şu an ikamet edilen yere gelinen yıl, hane halkı yapısı, aile yapısı, çekirdek aile türü, çekirdek aile büyüklüğü, hane halkı türleri, hane halkı büyüklüğü, mülkiyet durumu, konutun kullanım alanı ve oda sayısı, metrekareye düşen kişi sayısı, su temin sistemi, tuvalet, banyo imkanı, ısınma türü, bina türüne göre konutlar ve binanın yapım dönemine göre konutlara ilişkin bilgileri sağlamıyor. 2011′de pek çok Avrupa ülkesiyle eşzamanlı yapılacak sayımda bunlar dikkate alınacak. Sayımın alan uygulaması 1 günlük sokağa çıkma yasağıyla değil, 1-2 aylık bir alan uygulamasıyla gerçekleştirilecek.

2011 Nüfus ve Konut Araştırması’nın pilot çalışması ise 2010 yılı Mart-Nisan aylarında yapılacak ve buradan elde edilen sonuca göre uygulamanın ne şekilde yürütülmesinin daha sağlıklı olacağına karar verilecek. Bunun için bir danışma kurulu oluşturuldu. Araştırma çerçevesinde sorulacak sorular ve detaylar, bu kurul tarafından netleştirilecek.

Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile nüfusun kaç kişi olduğu, cinsiyet, kır-kent ayrımının ve nüfusun şehirlere dağılımının görülebildiğini, ancak nüfusun demografik özelliklerinin ortaya konamadığını söyledi. Bu eksiklik sebebiyle, “oturulan konut kaç metrekaredir, kaç odası vardır, oradaki sosyo ekomonik şartlar nelerdir, kaç özürlü vardır” gibi hem demografik bilgileri hem de bireylerin yaşam standartlarını ortaya koyacak bir araştırma için harekete geçtiklerini anlatan Yılmaz, “Artık nüfusun özelliklerine ilişkin daha derinlemesine bilgiler alınacak.” dedi. Bakan Yılmaz, araştırmada güvenliğin sağlanması noktasında da TÜİK‘e olan güvenlerini vurguladı.

Türkiye’de bugüne kadar sonuncusu 2000 yılında olmak üzere 14 kez genel nüfus sayımı yapıldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanarak bir günde yapılan bu sayımlarda kişiler sayım günü bulundukları yerde sayılmışlardı.

2010 Türkiye'nin Nüfusu Kaç Kişidir?

Türkiye nüfusu 2009 sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 14,5 artarak, 72 milyon 561 bin 312 kişiye yükseldi.

Türkiye nüfusu 2009 sonu itibariyle geçen yıla oranla binde 14,5 artarak, 72 milyon 561 bin 312 kişiye yükseldi.

2009 Nüfus Sayımı Sonuçlarına göre, nüfusun yüzde 50,3’ü (36 milyon 462 bin 470 kişi) erkekler, yüzde 49,7’si (36 milyon 98 bin 842 kişi) ise kadınlardan meydana geldi.

Buna göre 2008 yılı itibariyle 71 milyon 517 bin 100 kişi olan ülke nüfusu, 1 milyon 44 bin 212 kişilik artışla 2009 sonunda 72 milyon 561 bin 312 kişiye ulaştı.

Yıllık nüfus artış hızı binde 14,5 olarak gerçekleşti. 81 ilden 67’sinin nüfusu bir önceki yıla göre arttı, 14 ilin nüfusu ise azalış gösterdi.

Nüfus artış hızı en yüksek ilk üç il Çankırı, Bilecik ve Isparta, artış hızının en düşük kaldığı ilk üç il ise Tunceli, Ardahan ve Kars oldu.

Toplam nüfusun yüzde 75,5’i il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 24,5’i belde ve köylerde ikamet ediyor.

ALTI KİŞİDEN BİRİ İSTANBUL’DA

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 99 ile İstanbul, en düşük olduğu il ise yüzde 31,9 ile Ardahan olarak belirlendi.

Ülke nüfusunun yüzde 17,8’i İstanbul’da yaşıyor. Buna göre, ülkede yaşayan yaklaşık 6 kişiden 1’i İstanbul’da ikamet ediyor.

2008’de 12 milyon 697 bin 164 kişi olan kent nüfusu, 2009’da 12 milyon 915 bin 158 kişiye ulaştı.

EN TENHA İL BAYBURT

İstanbul’u 4 milyon 650 bin 802 kişi ile (yüzde 6,4) Ankara, 3 milyon 868 bin 308 kişi ile (yüzde 5,3) İzmir, 2 milyon 550 bin 645 kişi ile (yüzde 3,5) Bursa, 2 milyon 62 bin 226 kişi ile (yüzde 2,8) Adana takip etti.

Türkiye’de en az nüfusa sahip il 74 bin 710 kişi ile Bayburt oldu.

YÜZDE 70 ÇALIŞMA ÇAĞINDA AMA…

Türkiye‘de, ortanca yaş 28,8 olarak hesaplandı. 2008 yılı için bu rakam, 28,5 olarak belirlenmişti.

2009 yılında ortanca yaş erkeklerde 28,2, kadınlarda 29,3 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin ortanca yaşı 28,7, belde ve köylerde ikamet edenlerin ortanca yaşı ise 29,1 olarak tespit edildi.

Ülkede 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun yüzde 67’sini oluşturdu.

Nüfusun yüzde 26’sı 0-14 yaş grubunda, yüzde 7’si 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

KİLOMETREKAREYE 94 KİŞİ

Nüfus yoğunluğu olarak kabul edilen ”bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 94 kişi olarak hesaplandı.

Bu sayı illerde 11 ile 2 bin 486 kişi arasında değişiyor. İstanbul 2 bin 486 kişi ile nüfus yoğunluğu en fazla il oldu.

Bu ili sırasıyla 421 kişi ile Kocaeli, 322 kişi ile İzmir, 249 kişi ile Hatay ve 245 kişi ile Bursa izledi.