KURAN

You are browsing the archive for Deli Dumrul Hikayesi Olay Örgüsü ve Kişiler.

Deli Dumrul Destanı Özeti Hikayesi

19 Ekim 2010 in Genel Kültür

Deli Dumrul Destanı Özeti Hikayesi

Olay Örgüsü Deli Dumrul adlı genç kuru bir çayın üzerine köprüyaptırır ve gelip geçenden haraç alır. Köprünün yanında bir er ölür.Deli Dumrul da Allah’a yakarır, yiğidin canını geri alacağım der.Yiğidi öldürenin Azrail oldu ğunu öğrenir ve ona meydan okur. Bundanhoşlanmayan Allah da Azrail’e Deli Dumrul’un canını almasını emreder.Deli dumrul Azraille başa çıkamayınca Allah’a yalvarıp yakarır. Devamını okuyun…

KURAN